หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
สำนักงานเทศบาลตำบลโกรกพระ
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลโกรกพระ
ขนมหวาน ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อในชุมชนเทศบาลตำบลโกรกพระ
เทศบาลตำบลโกรกพระ
พระพุทธรูปจำลอง
หลวงพ่อโต วัดโกรกพระเหนือ
1
2
3
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 7 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 4  
 
ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 7 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 3  
 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2563 [ 5 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 7  
 
รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 9 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 43  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบ 6 เดือน) [ 12 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 44  
 
รายงานผลการดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 28 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 72  
 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 13 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 69  
 
รายงานผลการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 15 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 79  
 
  (1)  
   
 
เริ่มนับ วันที่ 29 พ.ย. 2556