หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
สำนักงานเทศบาลตำบลโกรกพระ
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลโกรกพระ
ขนมหวาน ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อในชุมชนเทศบาลตำบลโกรกพระ
เทศบาลตำบลโกรกพระ
พระพุทธรูปจำลอง
หลวงพ่อโต วัดโกรกพระเหนือ
1
2
3
 
 


นายอรรถกร รุ่งเจิดฟ้า
นายก ทต.โกรกพระ
098-152-9789
 


นายไพศาล ยอดบ่อพลับ
รองนายก ทต.โกรกพระ
086-937-3367


นางสาวรุ่งนภา กลมกล่อม
รองนายก ทต.โกรกพระ
091-104-4497
 


นายเจลย สมัครกสิกรรม
เลขานุการนายก ทต.โกรกพระ
081-727-2665


นายสมาน บุญนิธี
ที่ปรึกษานายก ทต.โกรกพระ
086-217-0388
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 29 พ.ย. 2556