หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
สำนักงานเทศบาลตำบลโกรกพระ
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลโกรกพระ
ขนมหวาน ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อในชุมชนเทศบาลตำบลโกรกพระ
เทศบาลตำบลโกรกพระ
พระพุทธรูปจำลอง
หลวงพ่อโต วัดโกรกพระเหนือ
1
2
3
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ค. 2564 ]จ้างเหมาจัดทำผ้าปูโต๊ะ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ค. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 1/2564 สำหรับเด็กก่อนวัยเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโกรกพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ค. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 1/2564 สำหรับเด็กระดับอนุบาล-ป.6 ของโรงเรียนอนุบาลโกรกพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ค. 2564 ]จ้างเหมาหน่วยงานหรือสถาบันภายนอกที่เป็นกลางมาดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลโกรกพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ค. 2564 ]ซื้อน้ำมันเครื่อง ขนาด 18 ลิตร จำนวน 7 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ค. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 22
 
 
เริ่มนับ วันที่ 29 พ.ย. 2556