หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV) ภายในเขตเทศบาล รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ประจำปี 2560 และตามที่เทศบาลกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 พ.ค. 2561 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ค. 2561 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ของงานป้องกันฯ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 เม.ย. 2561 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 เม.ย. 2561 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ของกองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 เม.ย. 2561 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 เม.ย. 2561 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 เม.ย. 2561 ]จ้างเหมาจัดทำอาหาร เพื่อใช้ในโครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 เม.ย. 2561 ]จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุก (แบบยกได้) ทะเบียน 81-7670 นครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 เม.ย. 2561 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ของงานป้องกันฯ สำนักปลัด จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มี.ค. 2561 ]

  (1)  
 
 
เริ่มนับ วันที่ 29 พ.ย. 2556