หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
สำนักงานเทศบาลตำบลโกรกพระ
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลโกรกพระ
ขนมหวาน ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อในชุมชนเทศบาลตำบลโกรกพระ
เทศบาลตำบลโกรกพระ
พระพุทธรูปจำลอง
หลวงพ่อโต วัดโกรกพระเหนือ
1
2
3
 
 
 
ประกาศ เรื่อง วัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมร่วมของเทศบาลตำบลโกรกพระ [ 21 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 12 
รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบเจ้าหน้าที่ [ 21 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 2 
รายงานผู้ขอใช้อินเตอร์เน็ตประจำเดือน [ 21 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 5 
ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตำบลโกรกพระ [ 20 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 21 
แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการวัตกรรมในบัญชีวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้ [ 19 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 8 
การสำรวจความพึ่งพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน [ 19 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 8 
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ [ 7 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 49 
ประกาศเทศบาลตำบลโกรกพระ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการ [ 7 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 40 
ประชาสัมพันธ์ [ 7 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 40 
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564 [ 5 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 50 
ประกาศเทศบาลตำบลโกรกพระ เรื่อง วันเวลาที่จะตรวจรับงานจ้างโครงการจ้างเหมาต่อเติม [ 5 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 46 
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ประจำเดือนเมษายน 2564 [ 30 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 60 
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ประจำเดือนมีนาคม 2564 [ 30 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 56 
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรับเปลี่ยนสู่ความยั่งยืนขอ [ 28 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 74 
ชุดวีดิทัศน์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SD [ 28 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 79 
ประกาศ ขอเชิญร่วมเเสดงความคิดเห็นการจัดทำประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 28 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 83 
ประกาศเทศบาลตำบลโกรกพระ เรื่อง วันเวลาที่จะตรวจรับงานจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้ [ 10 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 63 
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 [ 2 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 109 
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ประจำเดือนมีนาคม 2564 [ 24 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 97 
ประกาศวันเวลาที่จะตรวจรับงานจ้าง โครงการจ้างเหมาก่อสร้า ถนน ค.ส.ล.ภายในสำนักงานเ [ 22 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 104 
     
 
 
อบต.บ้านแก่ง 🎉เชิญชวนเที่ยวงานถนนสายเครื่องปั้น ถนนสายวัฒนธรรมไทย ตำบลบ้านแก่ง เทปออกอากาศใน [ 26 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 25 
อบต.บ้านแก่ง ประชาสัมพันธ์งานถนนสายเครื่องปั้น ถนนสายวัฒนธรรมไทยบ้านแก่ง ปี 2564 [ 25 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 18 
อบต.วังมหากร [ 23 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.วังบ่อ ประกาศมาตรการการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ [ 23 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.วังบ่อ ประกาศมาตรการและกลไกในการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม [ 23 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.วังบ่อ ประชาสัมพันธ์ช่องทางการสื่อสารขององค์การบริหารส่วนตำบลวังบ่อ [ 23 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.วังบ่อ ประกาศเรื่องให้ปิดการเรียนการสอนเนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (C [ 23 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.หาดสูง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาขึ้นรถบรรทุกน้ำ (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จุน้ำ [ 23 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.มหาโพธิ ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้ [ 23 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.มหาโพธิ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล [ 23 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.มหาโพธิ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการจัดทำเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ [ 23 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.มหาโพธิ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง [ 23 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.มหาโพธิ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถแบ็คโฮขุดลอกเหมืองสาธารณประโยชน์ ลำเหมืองโนนพั [ 23 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.มหาโพธิ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำ และถนน คสล. [ 23 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.มหาโพธิ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริมนม (นม) ช่วงปิดเทอม ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ [ 23 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.ห้วยร่วม ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยร่วม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดท [ 23 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.ห้วยร่วม ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยร่วม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดท [ 23 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.มหาโพธิ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถกระเช้า [ 23 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.มหาโพธิ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถกระเช้า [ 23 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.มหาโพธิ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง [ 23 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
 
ยางมะตอยสำเร็จรูป โยธาพรีมิกซ์ (11 ม.ค. 2564)    อ่าน 134  ตอบ 0  
รับโอนย้ายตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (17 เม.ย. 2563)    อ่าน 1088  ตอบ 0  
กรมการท่องเที่ยวย้ายไปศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ 1 เมษายน 2563 นี้ (11 ก.พ. 2563)    อ่าน 518  ตอบ 0  
           
 


ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ทะเบียน นว 82-3361 [ 21 เม.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจ [ 20 เม.ย. 2564 ]จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน [ 7 เม.ย. 2564 ]ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (พร้อมวัสดุอุปกรณ์ [ 18 มี.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 18 มี.ค. 2564 ]จ้างเหมาพิมพ์ป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ผืน ตามโครง [ 15 มี.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมและสนับส [ 15 มี.ค. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม(นม) ยูเอชที ชนิดกล่อง (200 มิลลิลิต [ 11 มี.ค. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม(นม) ยูเอชที ชนิดกล่อง (200 มิลลิลิต [ 11 มี.ค. 2564 ]จ้างเหมาพิมพ์แผ่นพับและป้ายประชาสัมพันธ์ตามโครงการ [ 3 มี.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ตามโครงการส่งเสริม [ 22 ก.พ. 2564 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดย [ 10 ก.พ. 2564 ]จ้างเหมาจัดพิมพ์ป้ายผ้าใบไวนิล ตามโครงการส่งเสริมแ [ 5 ก.พ. 2564 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์และเครื่องเขียนแบบพิมพ์ตามโครงการส [ 5 ก.พ. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจ [ 5 ก.พ. 2564 ]

     
 
     
 
 
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 808.3/ว823  [ 22 เม.ย. 2564 ]
กฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 กพส. มท 0810.6/ว825  [ 22 เม.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว828 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 เม.ย. 2564 ]
แนวทางการปฏิบัติการ (รวมพลังพลเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติสู้ภัยโควิด 19 ระลอกใหม่) กสธ. มท 0819.2/ว815  [ 22 เม.ย. 2564 ]
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลเกินสิทธิและการเรียกคืนเงิน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว827  [ 22 เม.ย. 2564 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว822  [ 22 เม.ย. 2564 ]
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กม. มท 0804.1/ว816  [ 21 เม.ย. 2564 ]
หารือข้อกฎหมายการยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพราะเหตุพ้นวินัย ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2308  [ 21 เม.ย. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/5140-5215 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 เม.ย. 2564 ]
การสำรวจหอพักที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการหอพักและไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักและรายงานผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 ในรูปแบบออนไลน์ ด่วนมาก กม. มท 0804.6/ว791  [ 21 เม.ย. 2564 ]
ขยายระยะเวลาการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่..) พ.ศ. ... กค. มท 0803.3/ว813  [ 21 เม.ย. 2564 ]
โครงการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่ เพื่อบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ กยผ. มท 0815.2/ว809  [ 20 เม.ย. 2564 ]
ขอเชิญรับชม Facebook Live การบรรยายหัวข้อ การประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 สำหรับสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการใช้งานระบบจัดเก็บรายงานการประเมินตนเอง (e-SAR) กศ. มท 0816.4/ว812  [ 20 เม.ย. 2564 ]
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.6/ว26  [ 20 เม.ย. 2564 ]
ข้อสั่งการในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาผักตบชวา ครั้งที่ 1/2564 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว808 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 เม.ย. 2564 ]
การบันทึกข้อมูลการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายปี (มฝ.1) ประจำปี พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว807 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [ข้อแนะนำ]  [ 20 เม.ย. 2564 ]
เลื่อนโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานด้านบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.5/ว6  [ 20 เม.ย. 2564 ]
การใช้งานระบบการให้บริการสอบถามและแจ้งปัญหาการใช้งานระบบ e-GP แบบออนไลน์ กค. มท 0803.3/ว801 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2] [เอกสารแนบ 3] [เอกสารแบบ 4]  [ 20 เม.ย. 2564 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการ (พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ปี 2) กพส. มท 0810.4/ว805  [ 20 เม.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ (Per-Order ผลไม้ตามฤดูกาล ผ่านช่องทาง E-Commerce) กพส. มท 0810.6/ว778  [ 20 เม.ย. 2564 ]
     
 
 
 
ที่ นว 0023.3/8873 แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี พ.ศ.2564 [ แนบ1 ]  [ 22 เม.ย. 2564 ]    
ที่ นว 0023.3/ว9742 การปิดสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในการระบาดระลอกเมษายน 2564  [ 22 เม.ย. 2564 ]    
ที่ นว 0023.3/9812 เลื่อนกำหนดการดำเนินการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงหมาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  [ 22 เม.ย. 2564 ]    
ที่ นว 0023.5/9787 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียบสัตว์  [ 22 เม.ย. 2564 ]    
ที่ นว 0023.3/ว9784 การจัดโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 22 เม.ย. 2564 ]    
ที่ นว 0023.5/ว9849 แจ้งเลื่อนกำหนดการฝึกอบรมการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)  [ 22 เม.ย. 2564 ]    
ที่ นว 0023.5/ว9847 เลื่อนการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมการบันทึกและปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ  [ 22 เม.ย. 2564 ]    
ที่ นว 0023.5/ว427 การจัดฝึกอบรม รุ่นที่ 11 - รุ่นที่ 15 รวมกับรุ่นที่ 13  [ 22 เม.ย. 2564 ]    
ที่ นว 0023.3/9843 คัดเลือก ผู้นำด้านสื่อนวัตกรรมด้านการเรียนการสอน ระดับประเทศ จำนวน 10 คน  [ 22 เม.ย. 2564 ]    
ที่ นว 0023.3/9844 การพิจารณาคัดเลือก คัดสรร นักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 13 ปีการศึกษา 2564 ระดับจังหวัด จังหวัดนครสวรรค์  [ 22 เม.ย. 2564 ]    
ที่ นว 0023.1/ว9884 สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาส วันเทศบาล ประจำปี 2564  [ 22 เม.ย. 2564 ]    
ที่ นว 0023.1/ว9694 ขอความร่วมมืออำเภอแจ้งท้องถิ่นอำเภอ เข้าร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนนโนบายของรัฐบาล  [ 21 เม.ย. 2564 ]    
ที่ นว 0023.5/421 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรคครูมาติก ซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง  [ 21 เม.ย. 2564 ]    
ที่ นว 0023.5/422 หลักเกณฑ์การเบิกค่ายาบรรเทาอาการข้อเสื่อมที่ออกฤทธิ์ช้าและกลุ่มยาฉีดเข้าข้อบรรเทาอาการข้อเสื่อม  [ 21 เม.ย. 2564 ]    
ที่ นว 0023.3/ว9660 สถานการณ์ไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก จังหวัดนครสวรรค์  [ 21 เม.ย. 2564 ]    
ที่ นว 0023.5/9647 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนพฤษภาคม 2564)  [ 21 เม.ย. 2564 ]    
ที่ นว 0023.2/9619 ของส่งบุคลากรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่รุ่นที่ 91 กลับต้นสังกัด  [ 21 เม.ย. 2564 ]    
ที่ นว 0023.2/9620 ของส่งบุคลากรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่รุ่นที่ 92 กลับต้นสังกัด  [ 21 เม.ย. 2564 ]    
ที่ นว 0023.2/9622 ของส่งบุคลากรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่รุ่นที่ 93 กลับต้นสังกัด  [ 21 เม.ย. 2564 ]    
ที่ นว 0023.3/9559 ขอถอนหลักทรัพย์ค้ำประกัน  [ 20 เม.ย. 2564 ]    
     
 
e-Service
     
 
แบบฟอร์มแจ้งเหตุ
ฝาท่อ / รางระบายน้ำชำรุด
 
แบบฟอร์ม การขอใช้สถานที่
 
แบบฟอร์ม การแจ้งไฟฟ้าชำรุด
     

วัดโกรกพระเหนือ
ศพด.โกรกพระ
วัดโกรกพระใต้
  
 
  ท่านต้องการให้ ทต.โกรกพระ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านอินเตอร์เน็ตตำบล
  ด้านบริการประชาชน
  ด้านการประชาสัมพันธ์
 
 
 
 
 
QR Code Line สารพันปัญหา เทศบาลตำบลโกรกพระ
 
 

 
เริ่มนับ วันที่ 29 พ.ย. 2556