หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
สำนักงานเทศบาลตำบลโกรกพระ
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลโกรกพระ
ขนมหวาน ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อในชุมชนเทศบาลตำบลโกรกพระ
เทศบาลตำบลโกรกพระ
พระพุทธรูปจำลอง
หลวงพ่อโต วัดโกรกพระเหนือ
1
2
3
 
 
 
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน [ 25 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 24 
ประกาศสภาเทศบาลตำบลโกรกพระ เรื่อง ขอเชิญเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลโกรกพระ สมั [ 20 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 0 
ประกาศสภาเทศบาลตำบลโกรกพระ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลโกรกพระ สมัยสามัญ สมัย [ 18 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 3 
ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๑) ชุดที่ ๑ [ 16 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 13 
ช่องทางตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT) [ 14 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 5 
ขอเลื่อนกำหนดการรับถุงยังชีพ [ 12 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 8 
รายชื่อประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือ โควิด-19 [ 8 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 12 
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2563 [ 5 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 14 
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่15/2563 [ 28 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 12 
ประกาศสภาเทศบาลตำบลโกรกพระ เรื่อง กำหนดเปิดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลโกรกพระ สมัยสา [ 21 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 11 
แผนการใช้จ่ายเงินของเทศบาลตำบลโกรกพระ ไตรมาสที่ ๓ [ 8 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 21 
แผนการใช้จ่ายเงินของเทศบาลตำบลโกรกพระ ไตรมาสที่ ๒ [ 8 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 18 
แผนการใช้จ่ายเงินของเทศบาลตำบลโกรกพระ ไตรมาสที่ ๑ [ 8 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 20 
ประกาศเทศบาลตำบลโกรกพระ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการ [ 3 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 19 
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ [ 2 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 24 
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563 [ 2 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 18 
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 1 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 20 
ร่วมมือป้องกันและข้อปฏิบัติ จากเชื้อไวรัส covid2019 [ 30 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 12 
กิจกรรม เทศบาลปลอดภัย ขจัดภัย covid 2019 [ 27 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 23 
ลานรวมใจเทศบาลตำบลโกรกพระ [ 26 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 17 
     
 
 
อบต.ฆะมัง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาลงหินคลุกถนนสายหนองยาว [ 26 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.ฆะมัง ลงหินคลุกถนนสายเรียบคลองส่งน้ำ หมู่ที่7 [ 26 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.ฆะมัง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาลงหินคลุกถนนสายเรียบคลองพลังงานไฟฟ้า [ 26 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.ฆะมัง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาลงหินคลุกถนนสายพรมแดน-บางไทร [ 26 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.ฆะมัง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาลงหินคลุกถนนสายหนองอ้อ [ 26 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.ฆะมัง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาลงหินคลุกถนนสายบ้านนายเสนาะ [ 26 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.ฆะมัง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาลงหินคลุกถนนสายหนองไผ่ [ 26 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.ฆะมัง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาลงหินคลุกถนนสายเรียบคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 1 [ 26 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.ฆะมัง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาลงหินคลุกสายลำตะกรุดเหนือ (2ฝั่ง) [ 26 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.ศาลเจ้าไก่ต่อ ประกาศเทศบาลตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณร [ 26 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.ศาลเจ้าไก่ต่อ ประกาศเทศบาลตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณร [ 26 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.สร้อยละคร ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง อาหารเสริมนม โรงเรียนหนองจิกรี [ 26 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.สร้อยละคร ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริมนม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 26 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
สถ.อ.ไพศาลี ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.16/ว 1875 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างเ [ 26 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.มาบแก ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง แบบ บก. [ 26 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.มาบแก ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง แบบ บก. [ 26 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.มาบแก ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง แบบ บก. [ 26 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.มาบแก ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง แบบ บก. [ 26 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 4 
อบต.สร้อยละคร ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร เรื่อง การยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวปร [ 26 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.โกรกพระ พิธีมอบบ้านตามโครงการก่อสร้างบ้านผู้ยากไร้ [ 26 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 8 
 
รับโอนย้ายตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (17 เม.ย. 2563)    อ่าน 808  ตอบ 0  
กรมการท่องเที่ยวย้ายไปศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ 1 เมษายน 2563 นี้ (11 ก.พ. 2563)    อ่าน 102  ตอบ 0  
โอนย้าย (18 ม.ค. 2563)    อ่าน 1371  ตอบ 3  
           
 


ซื้ออาหารเสริม(นม)ยู เอช ที (รสจืด) ชนิดบรรจุกล่อง [ 15 พ.ค. 2563 ]ซื้ออาหารเสริม(นม)ยู เอช ที (รสจืด) ชนิดบรรจุกล่อง [ 15 พ.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 14 พ.ค. 2563 ]ซื้อเครื่องบริโภคในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลก [ 8 พ.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในโครงการคัดกรองป้องกัน [ 30 เม.ย. 2563 ]ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพ [ 29 เม.ย. 2563 ]จ้างเหมาหน่วยงานหรือสถาบันภายนอกที่เป็นกลางมาดำเนิ [ 20 เม.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจ [ 20 เม.ย. 2563 ]ซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา เพื่อใช้ในโครงการสาธา [ 20 เม.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพา [ 15 เม.ย. 2563 ]จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศชนิดเเขวน ขนาด 3000 [ 2 เม.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจ [ 2 เม.ย. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ [ 25 มี.ค. 2563 ]วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ [ 23 มี.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลานกีฬา ไม่น้อยกว่า [ 19 มี.ค. 2563 ]

     
 
     
 
 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับ การจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563) เพิ่มเติม [บัญชีสรุป อปท.] [บัญชีรายชื่อใหม่]  [ 25 พ.ค. 2563 ]
แนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ การกำหนดผลงาน การระบุคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือยี่ห้อ ของพัสดุ และการพิจารณาคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอของหน่วยงานของรัฐกรณีการกำหนดสิ่งที่ไม่ใช่สาระสำคัญ ด่วนที่สุด  [ 25 พ.ค. 2563 ]
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาลนครและเทศบาลเมืองด้วยกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด  [ 25 พ.ค. 2563 ]
แนวทางการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) กรณีนำส่งเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการคืนกรมบัญชีกลาง  [ 25 พ.ค. 2563 ]
การดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด  [ 25 พ.ค. 2563 ]
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว ด่วนที่สุด  [ 22 พ.ค. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 3 (เพิ่มเติม)  [ 22 พ.ค. 2563 ]
แจ้งแนวทางการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด่วนที่สุด  [ 22 พ.ค. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ด่วนที่สุด [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 พ.ค. 2563 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด  [ 22 พ.ค. 2563 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ค่าใช้จ่ายในโครงการน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งที่ 1 ด่วนที่สุด  [ 21 พ.ค. 2563 ]
แนวทางการรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  [ 21 พ.ค. 2563 ]
แจ้งเรื่องโปรแกรม Cucem-K verssion 3.0 สำหรับคำนวณเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างค่า (K)  [ 21 พ.ค. 2563 ]
บัญชีนวัตกรรมไทย  [ 21 พ.ค. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12  [ 21 พ.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 3 (เพิ่มเติม) [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 พ.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงิน เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563) เพิ่มเติม [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 พ.ค. 2563 ]
ยกเลิกการจัดโครงการอบรมการจัดทำและการบริหารแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด  [ 20 พ.ค. 2563 ]
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ  [ 20 พ.ค. 2563 ]
การเพิ่มเติมคำอธิบายแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) ประจำปี 2563 [เอกสารแนบ]  [ 20 พ.ค. 2563 ]
     
 
 
 
นว 0023.3/ว 11772 ขอส่งเอกสารการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 25 พ.ค. 2563 ]     
นว 0023.3/ว 11592 ซักซ้อมแนวทางการนำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาสมทบกับเงินจัดสรร ตามจำนวนเงินงบประมาณที่กำหนดในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย สำหรับรายการงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ [ 25 พ.ค. 2563 ]     
นว 0023.3/ว 11771 แจ้งบัญชีรายชื่อประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม นม โรงเรียน ประจำปี การศึกษา 2563 [ 25 พ.ค. 2563 ]     
นว 0023.3/ 11768 การลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น  [ 25 พ.ค. 2563 ]     
นว 0023.5/ 11779 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ค่ากระแสไฟฟ้า ครั้งที่ 3  [ 25 พ.ค. 2563 ]     
นว 0023.5/ว 11791 ซ้อมความเข้าใจการดำเนินการในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด 19 [ 25 พ.ค. 2563 ]     
นว 0023.4/ว 466 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 18/2563  [ 26 พ.ค. 2563 ]     
นว 0023.2/ว 11746 ยกเลิกการจัดโครงการอบรมการจัดทำและการบริหารแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 25 พ.ค. 2563 ]     
นว 0023.3/11831 การลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น  [ 25 พ.ค. 2563 ]     
นว 0023.3/ 11745 การใช้ประโยชน์จากตำรับยาแผนไทยของชาติหรือตำราการแพทย์แผนไทยของชาติ [ 25 พ.ค. 2563 ]     
นว 0023.5/ 469 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยี สารสนเทศ DLTV เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 25 พ.ค. 2563 ]     
นว 0023.5/470 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยี สารสนเทศ DLTV เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 25 พ.ค. 2563 ]     
นว 0023.5/471 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยี สารสนเทศ DLTV เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 25 พ.ค. 2563 ]     
นว 0023.5/472 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยี สารสนเทศ DLTV เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 25 พ.ค. 2563 ]     
นว 0023.5/473 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยี สารสนเทศ DLTV เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 25 พ.ค. 2563 ]     
นว 0023.5/474 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยี สารสนเทศ DLTV เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 25 พ.ค. 2563 ]     
นว 0023.5/475 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับโครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการฯ ก่อสร้างและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 25 พ.ค. 2563 ]     
นว 0023.2/ว 11636 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการรองจากสถาบันคุรุพัฒนา จำนวน 2 หลักสูตร [ 22 พ.ค. 2563 ]     
นว 0023.2/ว 11637 อบรมหลักสูตรระบบออนไลน์สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฟรี [ 22 พ.ค. 2563 ]     
นว 0023.5/11558 การรายงานการให้ความช่วยเหลือประชาชน การดำรงชีวิต จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา COVID - 19 [ 21 พ.ค. 2563 ]     
     

วัดโกรกพระเหนือ
ศพด.โกรกพระ
  
ทองหยิบ ทองหยอด
  
 
  ท่านต้องการให้ ทต.โกรกพระ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านอินเตอร์เน็ตตำบล
  ด้านบริการประชาชน
  ด้านการประชาสัมพันธ์
 
 

 
เริ่มนับ วันที่ 29 พ.ย. 2556