หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ประกาศเทศบาลตำบลโกรกพระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมรถบรรทุก [ 25 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 3 
ประกาศเทศบาลตำบลโกรกพระ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในเขต [ 25 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 5 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการของเทศบาลตำบลโกรกพระ [ 24 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 11 
ประกาศเทศบาลตำบลโกรกพระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงาน [ 24 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 5 
ประกาศเทศบาลตำบลโกรกพระ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตำบลโกรกพระ [ 20 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 20 
ประกาศเทศบาลตำบลโกรกพระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง [ 19 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 15 
ประกาศเทศบาลตำบลโกรกพระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงาน [ 19 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 14 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี และการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจร [ 18 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 23 
ประกาศ รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 17 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 23 
ประกาศ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบ 6 เดือน [ 17 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 21 
ประกาศ รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 17 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 24 
ประกาศ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน [ 17 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 18 
ประกาศเทศบาลตำบลโกรกพระ เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลตำบลโกร [ 17 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 16 
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 15 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 26 
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 15 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 19 
ประกาศ การประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก [ 15 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 26 
ประกาศ รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี ประจำปีงบประมาณ [ 15 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 23 
รายงานผลการติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (e-PlanNACC) [ 14 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 29 
รายงานผลการติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (Excel) [ 14 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 25 
ประกาศ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2562 [ 14 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 20 
     
 
 
อบต.ทับกฤชใต้ [ 26 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.อ่างทอง [ 26 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.อ่างทอง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน [ 26 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ตะเคียนเลื่อน ข้อมูลสถิติการให้บริการจดทะเบียนพาณิชย์ [ 26 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.ทับกฤชใต้ พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก [ 26 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ ประกาศผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพของ อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ (L.P.A) ประจำปี 2561 [ 26 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.พยุหะ วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562 [ 26 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ห้วยร่วม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 26 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.โคกเดื่อ กิจกรรมส่งเสริมการรักการอ่าน [ 26 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.เนินขี้เหล็ก รายงายผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 26 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.ไผ่สิงห์ ประกาศขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 26 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.สายลำโพง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทอุปกรณ์อ่านบัตรเอนกประสงค์ [ 26 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.เนินขี้เหล็ก แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 ไตรมาส 4 [ 26 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.เนินขี้เหล็ก แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 ไตรมาส 3 [ 26 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.เนินขี้เหล็ก แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 ไตรมาส 2 [ 26 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.เนินขี้เหล็ก แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 ไตรมาส 1 [ 26 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.โคกเดื่อ ข่าวประชาสัมพันธ์เตรียมการป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก [ 26 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 37 
อบต.พิกุล ปปช.01 คสลม.3 [ 26 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.แม่เปิน โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่เปินเกมส์ ประจำปี 2562 [ 26 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.พิกุล ปปช.01คสลม.2 [ 26 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 3 
 
รับโอนย้ายตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (25 ม.ค. 2561)    อ่าน 613  ตอบ 0  
โอนย้าย (4 ธ.ค. 2560)    อ่าน 1166  ตอบ 2  
ขอให้พืันที่คืนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม (10 ก.ค. 2559)    อ่าน 723  ตอบ 0  
           
 


จ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV) ภายในเขตเทศบาล ร [ 4 พ.ค. 2561 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเ [ 3 พ.ค. 2561 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ของงานป้อง [ 24 เม.ย. 2561 ]

     
 


-VDO วิดิทัศน์- [ 11 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 175 
     
 
 
การรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการประเมินคุณภาพนักเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีการศึกษา 2561 ด่วนมาก กพส. มท 0816.3/ว2483  [ 25 มิ.ย. 2562 ]
แจ้งเวียนประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาลและระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ด่วนมาก กพส. มท 0810.4/ว2485 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 มิ.ย. 2562 ]
การดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของ สถ. ครั้งที่ 9/2562 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว2481  [ 25 มิ.ย. 2562 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ. 2562 กสธ. มท 0819.2/ว 3811  [ 25 มิ.ย. 2562 ]
สรุปผลการประชุมประจำปีของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (เอสแคป) สมัยที่ 75 กพส. มท 0810.2/ว2470  [ 24 มิ.ย. 2562 ]
แนวทางการดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กพส. มท 0810.6/ว2461 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 มิ.ย. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว2382  [ 24 มิ.ย. 2562 ]
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในระดับพื้นที่ ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว2445 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 มิ.ย. 2562 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ และการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาประเภทศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (SAR) ประจำปี พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว2390 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 มิ.ย. 2562 ]
การแก้ไขหลักเกณฑ์การเบิกค่ายาในบัญชียาหลักแห่งชาติ กค. มท 0803.3/ว2454  [ 21 มิ.ย. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 3-10 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2446 [รายละเอียดการโอนค่าลงทะเบียนฯ] [บัญชีรายชื่อผู้อบรม]  [ 21 มิ.ย. 2562 ]
โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ประจำปี 2562 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2425 [บัญชีการจัดสรรค่าใช้จ่ายฯ] [รายละเอียดผู้เข้าประชุม]  [ 21 มิ.ย. 2562 ]
โครงการ "มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก" ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2437 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]  [ 20 มิ.ย. 2562 ]
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าร่วมโครงการ "โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS)" ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2424 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 มิ.ย. 2562 ]
การประชุมคณะทำงานเพื่อถอดบทเรียนและปรับปรุงคู่มือแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของ "โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS)" ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2423  [ 20 มิ.ย. 2562 ]
ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมโครงการทุนการศึกษาระดับปริญญาโท กพส. มท 0810.2/ว2428  [ 20 มิ.ย. 2562 ]
ขอแจ้งรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่เก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว2431 [เอกสารแนบ]  [ 20 มิ.ย. 2562 ]
การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ด่วนที่สุด กม. มท 0804.5/ว1998  [ 20 มิ.ย. 2562 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 5/2562 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2354 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 มิ.ย. 2562 ]
บัญชีนวัตกรรมไทย ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 สน.คท. มท 0808.2/ว2411 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 มิ.ย. 2562 ]
     
 
 
นว 0023.5/ว 14271 แนวทางปฏิบัติในการรับของแถม [ 25 มิ.ย. 2562 ]     
นว 0023.3/ว14175 ประชุมการจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ Smart Card Reader  [ 24 มิ.ย. 2562 ]     
นว 0023.3/ว14177 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการการพัฒนาการบริหารจัดการด้านอาหารและโภชนาการในโรงเรียน [ 24 มิ.ย. 2562 ]     
นว 0023.2/ว 14179 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล ตำแหน่งครู เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น พ.ศ. 2561 [ 24 มิ.ย. 2562 ]     
นว 0023.5/ว 14216 การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 24 มิ.ย. 2562 ]     
นว 0023.5/476 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารรสนเทศ DLTV เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 21 มิ.ย. 2562 ]     
นว 0023.5/477 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับค่าปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 21 มิ.ย. 2562 ]     
นว 0023.5/478 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับค่าปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 21 มิ.ย. 2562 ]     
นว 0023.5/479 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับแก้ไข้ปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคแก่ประชาชน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 21 มิ.ย. 2562 ]     
นว 0023.5/480 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับค่าปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 21 มิ.ย. 2562 ]     
นว 0023.5/481 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับค่าก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 21 มิ.ย. 2562 ]     
นว 0023.5/482 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับก่อสร้าง/ปรังปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 21 มิ.ย. 2562 ]     
นว 0023.5/483 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับก่อสร้าง/ปรังปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 21 มิ.ย. 2562 ]     
นว 0023.3/ 14066 การสำรวจข้อมูลภารกิจถ่ายโอนที่ไม่ได้ใช้ประโยขน์ [ 21 มิ.ย. 2562 ]     
นว 0023.3/ว14088 การจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค์ Smart Card Reader ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 21 มิ.ย. 2562 ]     
นว 0023.2/ว 13902 การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 20 มิ.ย. 2562 ]     
นว 0023.1/ว 13989 ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อผู้นำเยาวชน ประจำปี 2562 [ 20 มิ.ย. 2562 ]     
นว 0023.3/ว13810 พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.2562 [ 19 มิ.ย. 2562 ]   
นว 0023.3/ว13808 การจัดงานเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเด็กปฐมวัย [ 19 มิ.ย. 2562 ]   
นว 0023.5/469 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 19 มิ.ย. 2562 ]   
 
อบต.สร้อยทอง สอบถามการฉีดวัคฉีน พิษสุนัขบ้า ของ 2562 (26 มิ.ย. 2562)    อ่าน 4  ตอบ 1
อบต.ย่านมัทรี เว็บไซต์ อบต.ย่านมัทรี จ.นครสวรรค์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (25 มิ.ย. 2562)    อ่าน 865  ตอบ 2
อบต.นิคมเขาบ่อแก้ว เรื่องระบบ น้ำประปา (25 มิ.ย. 2562)    อ่าน 124  ตอบ 2
           

วัดโกรกพระเหนือ
ศพด.โกรกพระ
  
ทองหยิบ ทองหยอด
  
 
  ท่านต้องการให้ ทต.โกรกพระ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านอินเตอร์เน็ตตำบล
  ด้านบริการประชาชน
  ด้านการประชาสัมพันธ์
 

 
เริ่มนับ วันที่ 29 พ.ย. 2556