หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล โกรกพระ ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
 
สำนักงานเทศบาลตำบลโกรกพระ
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลโกรกพระ
ขนมหวาน ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อในชุมชนเทศบาลตำบลโกรกพระ
เทศบาลตำบลโกรกพระ
พระพุทธรูปจำลอง
หลวงพ่อโต วัดโกรกพระเหนือ
1
2
3
 
 
 
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ (ภ.ด.ส.๓) [ 1 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 38 
ประกาศ เรื่อง การรับลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบปร [ 3 ต.ค. 2565 ]   อ่าน 32 
ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง [ 2 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 135 
ประกาศ บัญชีรายการราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) พ.ศ.๒๕ [ 18 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 214 
(ประชาสัมพันธ์) ผู้เสียภาษีประสงค์ขอลดหรือยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อันเน [ 29 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 3 
(ประชาสัมพันธ์) การใช้บัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๙ พร้อมคำน [ 28 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 4 
(ประชาสัมพันธ์) การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ [ 25 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 13 
(ประชาสัมพันธ์) ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 25 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 8 
ประกาศเทศบาลตำบลโกรกพระ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 14 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 54 
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลโกรกพระ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 [ 9 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 39 
ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๖๖ [ 31 ต.ค. 2565 ]   อ่าน 35 
ประกาศเทศบาลตำบลโกรกพระ เรื่อง วันเวลาที่จะตรวจรับงานจ้าง โครงการจ้างเหมาก่อส [ 28 ต.ค. 2565 ]   อ่าน 46 
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ประจำเดือนพฤศจิกาบน2565 [ 28 ต.ค. 2565 ]   อ่าน 30 
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ [ 12 ต.ค. 2565 ]   อ่าน 54 
รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 10 ต.ค. 2565 ]   อ่าน 40 
ประกาศ เรื่อง การลงทะเบียนขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 3 ต.ค. 2565 ]   อ่าน 36 
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการของเทศบาลตำบลโกรกพร [ 3 ต.ค. 2565 ]   อ่าน 72 
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลโกร [ 3 ต.ค. 2565 ]   อ่าน 38 
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ประจำเดือนกันยายน 2565 [ 29 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 61 
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ประจำเดือนตุลาคม 2565 [ 29 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 64 
     
 
 
อบต.นครสวรรค์ออก การประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ออกประจำเดือนพฤศจิกายน2565 [ 29 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.ห้วยถั่วใต้ ประชาสัมพันธ์จุดรวบรวมขยะอันตรายชุมชนของตำบลห้วยถั่วใต้ /การลดใช้ถุงพลาสติก/การจ [ 29 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 5 
อบต.หนองโพ รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานขจงองค์การบริหาร [ 29 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.ย่านมัทรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง [ 29 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 1 
ทต.เก้าเลี้ยว ประชุมสภาเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 29 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.ยางขาว รับสมัครผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียน ซึ [ 29 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 3 
อบต.ห้วยถั่วใต้ การขับเคลื่อนเพื่อเตรียมความพร้อมในกระบวนการสุ่มตรวจติดตามจากผู้ประเมินภายนอกทีม [ 29 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 4 
อบต.สระแก้ว ประชาสัมพันธ์ ประกาศการขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปร [ 29 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.ไผ่สิงห์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่สิงห์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหาร [ 29 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองกระเจา ประกาศองค์การบาิหารส่วนตำบลหสองกระเจา เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปร [ 29 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 5 
อบต.พระนอน ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบต.พระนอน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ. [ 29 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 3 
อบต.หนองปลิง การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 42/2565 [ 29 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.หาดสูง เข้าตรวจเยี่ยม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดสูง [ 29 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.มหาโพธิ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืดชนิดถุง ขนาด 200 มิ [ 29 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 2 
ทต.โกรกพระ (ประชาสัมพันธ์) ผู้เสียภาษีประสงค์ขอลดหรือยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อันเน [ 29 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 3 
อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ ทีมงานป้องกันฯ องค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าไก่ต่อทีมงานป้องกัน ออกพื้นที่ปรับปรุ [ 29 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ ทีมงานกองช่างสำรวจเส้นทางข้างโรงเรียนวัดใหม่สามัคคี หมู่ที่ 5 [ 29 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 2 
ทต.บางประมุง ประกาศราคากลางจัดซ์้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน [ 29 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 3 
ทต.บางมะฝ่อ โครงการพาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน ปี 2565 (งวดที่ 2) [ 29 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 6 
อบต.เนินขี้เหล็ก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) จาก อบต.หัวดง [ 29 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 2 
 
สอบถามตำแหน่ง (22 ส.ค. 2565)    อ่าน 79  ตอบ 0  
ตำแหน่งธุรการว่างไหมคะ (8 มี.ค. 2565)    อ่าน 222  ตอบ 1  
ขอทราบคุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับเงินเด็กแรกเกิดค่ะ (8 มี.ค. 2565)    อ่าน 190  ตอบ 1  
           
 


จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันประจำเดือน ธันวาคม25 [ 25 พ.ย. 2565 ]ซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง ขนาด 200 ม [ 24 พ.ย. 2565 ]ซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง ขนาด 200 ม [ 24 พ.ย. 2565 ]จ้างจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ขนาด 15x21 นิ้ว [ 21 พ.ย. 2565 ]จ้างเหมาทำอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม โครงการส่งเสริม [ 11 พ.ย. 2565 ]ซื้อยางรถยนต์ ขนาด 900-20 จำนวน 4 เส้น พร้อมยาง [ 10 พ.ย. 2565 ]จ้างเหมาต่ออายุการใช้งานเว็บไซด์ในระบบจัดการเว็บไซ [ 8 พ.ย. 2565 ]จ้างเหมาต่ออายุการใช้งานเว็บไซด์ในระบบจัดการเว็บไซ [ 7 พ.ย. 2565 ]ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 พร้ [ 3 พ.ย. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน [ 3 พ.ย. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน [ 3 พ.ย. 2565 ]จ้างพิมพ์ป้ายผ้าใบไวนิล จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพ [ 1 พ.ย. 2565 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ [ 28 ต.ค. 2565 ]ซื้อพัดลม ขนาดใบพัด 24 นิ้ว จำนวน 5 ตัว โดยวิธีเฉพ [ 26 ต.ค. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะ [ 26 ต.ค. 2565 ]

     
 


News Up date 26-01-2565 [ 26 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 241 


News Up date 20-01-2565 [ 21 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 203 


News Up date [ 19 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 193 
     
 
 
มาตรการเร่งรัดการปฏิบัติงานสำหรับสัญญาที่ได้รับการช่วยเหลือให้อัตราค่าปรับเป็นร้อยละ 0 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3905  [ 28 พ.ย. 2565 ]
โครงการคัดเลือกท้องถิ่นจังหวัดดีเด่นและท้องถิ่นอำเภอดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 กปต. มท 0811.1/ว3893 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 28 พ.ย. 2565 ]
ข้อหารือการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว8729  [ 28 พ.ย. 2565 ]
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว3911 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 พ.ย. 2565 ]
เพิ่มจำนวนรุ่นตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) รุ่นที่ 21-30 สน.คท. มท 0808.3/ว3903  [ 28 พ.ย. 2565 ]
ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว3894  [ 28 พ.ย. 2565 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการพัฒนาบุคลากร และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว3899  [ 28 พ.ย. 2565 ]
โครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบล เพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) กพส. มท 0810.8/ว3879  [ 28 พ.ย. 2565 ]
การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว3901  [ 25 พ.ย. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการและกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ กพส. มท 0810.6/ว3890  [ 25 พ.ย. 2565 ]
ร่างคู่มือการบำรุงรักษาแหล่งน้ำขนาดเล็ก ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3863  [ 25 พ.ย. 2565 ]
ขอความร่วมมือสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด่วนมาก กศ. มท 0816.5/ว3882 [ป้ายประชาสัมพันธ์]  [ 25 พ.ย. 2565 ]
การส่งเสริมการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว3877  [ 25 พ.ย. 2565 ]
การสำรวจข้อมูลหลักสูตร Be Internet Awesome และประชาสัมพันธ์การอบรมอัปเดตการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบไฮบริดจากบริษัท กูเกิล ประเทศไทย (จำกัด) กศ. มท 0816.3/ว3881 [หลักสูตร Be Internet Awesome และคำปฏิญาณ] [รายละเอียด]  [ 24 พ.ย. 2565 ]
การทำกิจการนอกเขตเทศบาล กม. มท 0804.3/ว3806  [ 24 พ.ย. 2565 ]
การขออนุมัติดำเนินการกิจการนอกเขตเทศบาลย้อนหลัง กม. มท 0804.3/ว3807  [ 24 พ.ย. 2565 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3860  [ 24 พ.ย. 2565 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3859  [ 24 พ.ย. 2565 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3858  [ 24 พ.ย. 2565 ]
แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS) ประจำปี พ.ศ. 2565 กศ. มท 0816.3/ว3862 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 พ.ย. 2565 ]
     
 
 
 
ที่ นว 0023.5/1665 การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS  [ 7 พ.ย. 2565 ]  
ที่ นว 0023.5/1559 การส่งรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จากระบบ GFMIS  [ 11 ต.ค. 2565 ]  
ที่ นว 0023.5/1509 การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS  [ 5 ต.ค. 2565 ]  
ที่ นว 0023.4/22391 รายงานการเสียชีวิตของ ส.อบจ. อ.ตากฟ้า  [ 5 ต.ค. 2565 ]  
ที่นว 0023.4/ว22392 แนวทางการปฏิบัติในการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น  [ 5 ต.ค. 2565 ]  
ที่ นว 0023.4/ว22390 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 [ แนบ1 ]  [ 5 ต.ค. 2565 ]  
ที่ นว 0023.3/ว 1511 ขอเชิญประชุมหารือการกำจัดขยะที่เหมาะสมในพื้นที่บึงบอระเพ็ด  [ 5 ต.ค. 2565 ]  
ที่ นว 0023.5/ว22254 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม1ใน9)และภาษีสรรสามิต (ภาษีสุรา และ ภาษีสรรพสามิต)ประจำเดือนกันยายน 2565 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 4 ต.ค. 2565 ]  
ที่ นว 0023.5/22252 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ เพิ่มเติม  [ 4 ต.ค. 2565 ]  
ที่ นว 0023.2/1486 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ รุ่นที่100  [ 30 ก.ย. 2565 ]  
ที่ นว 0023.3/ว 1489 ขอความร่วมมือประสานแจ้งองค์การบริหารส่วนตำบล และเทศบาลตามเอกสารรายชื่อแนบ ในการติดตามการจ่ายเช็คที่ยังไม่ขึ้นเงินในระบบโปรแกรมของกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ  [ 30 ก.ย. 2565 ]  
ที่ นว 0023.3/ว 21942 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การอบรมโครงการ การเตรียมความพร้อมแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  [ 30 ก.ย. 2565 ]  
ที่ นว 0023.3/1465 ประชาสัมพันธ์การจัดทำสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบดิจิทัล  [ 30 ก.ย. 2565 ]  
ที่ นว 0023.3/1491 การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 16  [ 30 ก.ย. 2565 ]  
ที่ นว 0023.3/21916 เร่งรัดการดำเนินการโครงการถังขยะเปียก ลดโลกรขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย  [ 30 ก.ย. 2565 ]  
ที่ นว 0023.4/ว 21963 การบริหารกิจการประปาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 30 ก.ย. 2565 ]  
ที่ นว 0023.3/ว21990 สรุปผลโครงการอบรมสัมมนาเพื่อซักซ้อมคำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำความเข้าใจความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 30 ก.ย. 2565 ]  
ที่ นว 0023.3/ว 21948 แนวทางการปฎิบัติการให้มีสิ่งก่อสร้างในเขตอุทยานแห่งชาติและวันนะอุทยานตามระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและ พันธุ์พืช ว่าด้วยการปฎิบัติการของพนักงานเจ้าหน้าที่ ในอุทยานแห่งชาติวนอุทยานสวนพฤกษศาสตร์ และสวนรุกขชาติ พ.ศ. 2564  [ 30 ก.ย. 2565 ]  
ที่ นว 0023.3/ว22044 ขอเชิญร่วมส่งผลงานประกวดนวัตกรรม ท้องถิ่นดิจิทัล ประจำปี 2565 เพื่อสร้างการรับรู้สนับสนุนและส่งเสริมโครงการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลในระบบหน่วยงานท้องถิ่น  [ 30 ก.ย. 2565 ]  
ที่ นว 0023.3/ว 22353 ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ด้านการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษืด้านการป้องกันฯ  [ 29 ก.ย. 2565 ]  
     
 
e-Service
     
 
แบบฟอร์มแจ้งเหตุ
ฝาท่อ / รางระบายน้ำชำรุด
 
แบบฟอร์ม การขอใช้สถานที่
 
แบบฟอร์ม การแจ้งไฟฟ้าชำรุด
     

ศพด.โกรกพระ
วัดโกรกพระเหนือ
วัดโกรกพระใต้
  
 
  ท่านต้องการให้ ทต.โกรกพระ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านอินเตอร์เน็ตตำบล
  ด้านบริการประชาชน
  ด้านการประชาสัมพันธ์
 
 
 
 
 
QR Code Line สารพันปัญหา เทศบาลตำบลโกรกพระ
 
 

 
เริ่มนับ วันที่ 29 พ.ย. 2556