หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
สำนักงานเทศบาลตำบลโกรกพระ
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลโกรกพระ
ขนมหวาน ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อในชุมชนเทศบาลตำบลโกรกพระ
เทศบาลตำบลโกรกพระ
พระพุทธรูปจำลอง
หลวงพ่อโต วัดโกรกพระเหนือ
1
2
3
 


นายอนันต์ แจ่มฟ้า
ประธานสภาเทศบาลตำบลโกรกพระ
 


นายสรรเพชร อินทรโชติ
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลโกรกพระ


นายวาริช พนาวัน
รองประธานสภาเทศบาลตำบลโกรกพระ
 
 


นายเสวก จั่นเจริญ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1


นายสมาน บุญนิธิ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1


นายวาริช พนาวัน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1


นายไพศาล ทองหาญ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1


นางสมนึก แก้วแดง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1


นางสุรัตน์ เอี่ยมอนันต์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
 
 
เริ่มนับ วันที่ 29 พ.ย. 2556