หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
สำนักงานเทศบาลตำบลโกรกพระ
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลโกรกพระ
ขนมหวาน ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อในชุมชนเทศบาลตำบลโกรกพระ
เทศบาลตำบลโกรกพระ
พระพุทธรูปจำลอง
หลวงพ่อโต วัดโกรกพระเหนือ
1
2
3
 


นายอนันต์ แจ่มฟ้า
ประธานสภา ทต.โกรกพระ
 


นางสมนึก แก้วแดง
รองประธานสภา ทต.โกรกพระ


นายสรรเพชร อินทรโชติ
เลขานุการสภา ทต.โกรกพระ
 
 


นางสมนึก แก้วแดง
สมาชิกสภาเทศบาล


นายกฤษฏา ขันทอง
สมาชิกสภาเทศบาล


นายพรเทพ จุลศรี
สมาชิกสภาเทศบาล


นายวาริช พนาวัน
สมาชิกสภาเทศบาล


นายอธิวัฒน์ โสภี
สมาชิกสภาเทศบาล


นายเสวก จั่นเจริญ
สมาชิกสภาเทศบาล
 
 
เริ่มนับ วันที่ 29 พ.ย. 2556