หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
สำนักงานเทศบาลตำบลโกรกพระ
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลโกรกพระ
ขนมหวาน ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อในชุมชนเทศบาลตำบลโกรกพระ
เทศบาลตำบลโกรกพระ
พระพุทธรูปจำลอง
หลวงพ่อโต วัดโกรกพระเหนือ
1
2
3
 
  หมวดข่าว : ข่าวกิจกรรม ค้นหาหมวดข่าว :
 
    ยกเลิกการค้นหา  
 


 
การประชุมสภาเทศบาลตำบลโกรกพระ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่2 วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล สำนักงานเทศบาลตำบลโกรกพระ [ 31 พ.ค. 2564 ]  
อ่าน: 242
 


 
กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 เทศบาลตำบลโกรกพระ อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ณ สนามกีฬาเอนกประสงค์ สำนักงานเทศบาลตำบลโกรกพระ [ 28 พ.ค. 2564 ]  
อ่าน: 212
 
 
     


 
การประชุมสภาเทศบาลตำบลโกรกพระ สมัยสามัญ สมัยแรก วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล สำนักงานเทศบาลตำบลโกรกพระ (โดยผ่านการกระจายเสียงตามสายภายในเขตเทศบาลตำบลโกรกพระ) [ 17 พ.ค. 2564 ]  
อ่าน: 153
 


 
กิจกรรมการเดินรณรงค์การออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเทศบาลตำบลโกรกพระ2564 [ 21 เม.ย. 2564 ]  
อ่าน: 183
 
 
     


 
กิจกรรมจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์การต่อต้านการทุจริต [ 21 เม.ย. 2564 ]  
อ่าน: 149
 


 
เทศบาลตำบลโกรกพระ ดำเนินการจัดโครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 เพื่อเสริมสรางความสัมพันธระหวางคณะผู้บริหารกับบุคลากรภายในองค์กร และเพื่อสงเสริมใหบุคลากรภายในองค์กรออกกําลังกาย โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน [ 21 เม.ย. 2564 ]  
อ่าน: 142
 
 
     


 
กิจกรรมล้างตลาดสดวัดโกรกพระใต้ ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด19 [ 21 เม.ย. 2564 ]  
อ่าน: 126
 


 
เทศบาลตำบลโกรกพระพร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการพนักงาน และลูกจ้าง เชิญชวนพี่น้องชาวเทศบาลตำบลโกรกพระร่วมกิจกรรม เดินรณรงค์ปกป้องและเชิดชูพระมหากษัตริย์ ในวันที่ 29 ตุลาคม 2563 [ 20 เม.ย. 2564 ]  
อ่าน: 117
 
 
     


 
กิจกรรม เดินรณรงค์ปกป้องและเชิดชูพระมหากษัตริย์ วันที่ 29 ตุลาคม 2563 เทศบาลตำบลโกรกพระ [ 30 ต.ค. 2563 ]  
อ่าน: 207
 


 
ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ. 2563 เทศบาลตำบลโกรกพระ วันจันทร์ที่28 กันยายน 2563 เวลา 14.00น. ณ.ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลโกรกพระ [ 28 ก.ย. 2563 ]  
อ่าน: 184
 
  (1)     2   
 
 
เริ่มนับ วันที่ 29 พ.ย. 2556