หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
สำนักงานเทศบาลตำบลโกรกพระ
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลโกรกพระ
ขนมหวาน ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อในชุมชนเทศบาลตำบลโกรกพระ
เทศบาลตำบลโกรกพระ
พระพุทธรูปจำลอง
หลวงพ่อโต วัดโกรกพระเหนือ
1
2
3
 

 
เทศบาลตำบลโกรกพระ ดำเนินการจัดโครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 เพื่อเสริมสรางความสัมพันธระหวางคณะผู้บริหารกับบุคลากรภายในองค์กร และเพื่อสงเสริมใหบุคลากรภายในองค์กรออกกําลังกาย โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 82 คน  
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 เม.ย. 2564 เวลา 11.39 น. โดย คุณ กรกฤช เข็มวัน

ผู้เข้าชม 127 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/10

ลำดับภาพที่ 2/10

ลำดับภาพที่ 3/10

ลำดับภาพที่ 4/10

ลำดับภาพที่ 5/10

ลำดับภาพที่ 6/10

ลำดับภาพที่ 7/10

ลำดับภาพที่ 8/10

ลำดับภาพที่ 9/10

ลำดับภาพที่ 10/10
<<
>>
X
 
 
เริ่มนับ วันที่ 29 พ.ย. 2556