หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
สำนักงานเทศบาลตำบลโกรกพระ
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลโกรกพระ
ขนมหวาน ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อในชุมชนเทศบาลตำบลโกรกพระ
เทศบาลตำบลโกรกพระ
พระพุทธรูปจำลอง
หลวงพ่อโต วัดโกรกพระเหนือ
1
2
3
 

 
ชุดวีดิทัศน์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)  
 

วีดิทัศน์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรับเปลี่ยน สู่ความยั่งยืนของไทยและโลกเรา
           สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดทำชุดวีดีทัศน์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับ SDGs ภายใต้แนวคิดหลัก  ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรับเปลี่ยน สู่ความยั่งยืนของไทยและโลกเรา  เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีความตระหนักรู้ในเรื่องเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) สามารถดาว์โหลดวิดีทัศน์ได้ที่ https://sdgs.nesdc.go.th/ และสามารถดูได้ทาง Youtube  https://www.youtube.com/watch?v=WNKriv4IYL8&t=7s

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 มี.ค. 2564 เวลา 14.51 น. โดย คุณ กรกฤช เข็มวัน

ผู้เข้าชม 201 ท่าน

 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 29 พ.ย. 2556