หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
สำนักงานเทศบาลตำบลโกรกพระ
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลโกรกพระ
ขนมหวาน ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อในชุมชนเทศบาลตำบลโกรกพระ
เทศบาลตำบลโกรกพระ
พระพุทธรูปจำลอง
หลวงพ่อโต วัดโกรกพระเหนือ
1
2
3
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลโกรกพระ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน กันยายน พ.ศ. 2562)   17 ต.ค. 2562 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลโกรกพระ เรื่อง วันเวลาที่จะตรวจรับงานจ้าง โครงการจ้างเหมาจัดทำป้ายบอกชื่อซอยถนนในเขตเทศบาลตำบลโกรกพระ จำนวน 36 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโกรกพระกำหนด ตำบลโกรกพระ อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์   17 ต.ค. 2562 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   15 ต.ค. 2562 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข้อบังคับเทศบาลตำบลโกรกพระ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการเทศบาลตำบลโกรกพระ   15 ต.ค. 2562 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยมีการดำเนินการตามมาตรฐานการควบคุมภายในครบทุกส่วนราชการ   15 ต.ค. 2562 1
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง   15 ต.ค. 2562 1
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น   15 ต.ค. 2562 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง นโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม เทศบาลตำบลโกรกพระ อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์   15 ต.ค. 2562 2
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตำบลโกรกพระ อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์   15 ต.ค. 2562 1
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง ช่องทางการร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล เทศบาลตำบลโกรกพระ อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์   15 ต.ค. 2562 3
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 64
 
 
เริ่มนับ วันที่ 29 พ.ย. 2556