หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล โกรกพระ ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
 
สำนักงานเทศบาลตำบลโกรกพระ
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลโกรกพระ
ขนมหวาน ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อในชุมชนเทศบาลตำบลโกรกพระ
เทศบาลตำบลโกรกพระ
พระพุทธรูปจำลอง
หลวงพ่อโต วัดโกรกพระเหนือ
1
2
3
 
 
 
 
 
ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานเทศบาล ระดับกลาง)
 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานเทศบาล ระดับต้น)
 
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
 
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
 
ฝ่ายอำนวยการ
- งานบริหารทั่วไป
- งานการเจ้าหน้าที่
- งานทะเบียนราษฎร
- งานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย
- งานธุรการ
- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
- งานรับเรื่องราวร้องทุกข์
- งานพัฒนาชุมชน
- งานการศึกษาปฐมวัย
- งานกีฬาและนันทนาการ
- งานส่งเสริม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
- งานบริการข้อมูลข่าวสาร ทางท้องถิ่น
 
ฝ่ายบริหารงานคลัง
- งานพัสดุและทรัพย์สิน
- งานการเงินและบัญชี
- งานธุรการ
- งานพัฒนารายได้
- งานผลประโยชน์ และกิจการพาณิชย์
- งานแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน
   
   
   
   
   
   
   
 
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
 
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น)
 
ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
- งานวิศวกรรม
- งานธุรการ
- งานสาธารณูปโภค
- งานสวนสาธารณะ
- งานจัดสถานที่ และการไฟฟ้าสาธารณะ
   
   
   
   
 
ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
- งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม
- งานศูนย์บริการสาธารณสุข
- งานธุรการ
- งานส่งเสริมสุขภาพ
- งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
- งานสัตวแพทย์
   
   
   
   
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 29 พ.ย. 2556