หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล โกรกพระ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
สำนักงานเทศบาลตำบลโกรกพระ
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลโกรกพระ
ขนมหวาน ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อในชุมชนเทศบาลตำบลโกรกพระ
เทศบาลตำบลโกรกพระ
พระพุทธรูปจำลอง
หลวงพ่อโต วัดโกรกพระเหนือ
1
2
3
 
 
 
 
 
ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
 
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
 
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
 
ฝ่ายอำนวยการ
- งานการเจ้าหน้าที่
- งานกิจการสภาเทศบาล
- งานบริหารงานทั่วไป
- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
- งานนิติการ
- งานพัฒนาชุมชน
- งานการศึกษาปฐมวัย
- งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
- งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- งานประชาสัมพันธ์
- งานทะเบียนราษฎร
- งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
 
ฝ่ายบริหารงานคลัง
- งานพัสดุและทรัพย์สิน
- งานการเงินและบัญชี
- งานบริหารงานทั่วไป
- งานพัฒนารายได้
- งานผลประโยชน์
และกิจการพาณิชย์
- งานแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน
   
   
   
   
   
 
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
 
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
(นักบริหารงานสาธารณสุขฯ ระดับต้น)
 
ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
- งานวิศวกรรมโยธา
- งานบริหารงานทั่วไป
- งานสาธารณูปโภค
- งานสวนสาธารณะ
- งานจัดสถานที่
และการไฟฟ้าสาธารณะ
- งานการโยธา
- งานก่อสร้างและซ่อมบำรุง
   
   
   
   
   
 
ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
- งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม
- งานศูนย์บริการสาธารณสุข
- งานบริหารงานทั่วไป
- งานส่งเสริมสุขภาพ
- งานป้องกันและควบคุมโรค
- งานสัตวแพทย์
- งานบริหารงานสาธารณสุข
- งานบริการสาธารณสุข
   
   
   
   
   
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 29 พ.ย. 2556