หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 11 [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต [ 22 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 10 [ 17 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 9 [ 17 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 8 [ 17 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 7 [ 21 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข (ครั้งที่ 1) [ 21 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) [ 28 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) [ 28 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
ประกาศ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 4 [ 31 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 23  
 
  (1)     2