หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 4) [ 8 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
ประกาศ ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) [ 8 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
ประกาศ ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข (ครั้งที่ 3) [ 8 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศ ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข (ครั้งที่ 2) [ 8 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 19 [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศ ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 18 [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 17 [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 16 [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 15 [ 8 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
  (1)     2      3