หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
รายงานอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการประชุมคณะกรรมการเทศบาลตำบลโกรกพระ ร่วมกับประชาคมท้องถิ่น [ 23 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
รายงานผลการปฏิบัติการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2563 (รอบ 6 เดือน) [ 15 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2562 (รอบ 12 เดือน) [ 1 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
รายผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้บรับบริการของเทศบาลตำบลโกรกพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 15 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 29  
 
  (1)