หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
รายงานอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) [ 9 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) [ 9 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 28  
 
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) [ 9 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 29  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 (รอบ 12 เดือน) [ 9 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 27  
 
รายงานผลการประชุมคณะกรรมการเทศบาลตำบลโกรกพระ ร่วมกับประชาคมท้องถิ่น [ 23 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 58  
 
รายงานผลการปฏิบัติการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2563 (รอบ 6 เดือน) [ 15 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 70  
 
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2562 (รอบ 12 เดือน) [ 1 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 54  
 
รายผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้บรับบริการของเทศบาลตำบลโกรกพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 15 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 78  
 
  (1)