หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
สำนักงานเทศบาลตำบลโกรกพระ
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลโกรกพระ
ขนมหวาน ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อในชุมชนเทศบาลตำบลโกรกพระ
เทศบาลตำบลโกรกพระ
พระพุทธรูปจำลอง
หลวงพ่อโต วัดโกรกพระเหนือ
1
2
3
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 [ 22 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 47  
 
เทศบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2562 [ 8 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 109  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) [ 24 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 72  
 
ประกาศ แผนดำเนินงาน ปี 2561 (pdf) [ 21 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 56  
 
ประกาศ แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 21 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 57  
 
ประกาศติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระบบ E-plan ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 27 ธ.ค. 2561 ]  อ่าน : 138  
 
ประกาศติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 27 ธ.ค. 2561 ]  อ่าน : 75  
 
รูปเล่มการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน (เมษายน) ปี 2561 [ 8 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 85  
 
รายละเอียดแผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 8 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 94  
 
ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 8 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 104  
 
ประกาศใช้เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 11 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 80  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2561 [ 17 ส.ค. 2561 ]  อ่าน : 100  
 
ประกาศเทศบาลตำบลโกรกกพระ เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดือนเมษายน ในระบบ e-plan [ 11 พ.ค. 2561 ]  อ่าน : 67  
 
ประกาศเทศบาลตำบลโกรกพระ เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดือนเมษายน [ 11 พ.ค. 2561 ]  อ่าน : 110  
 
ประกาศเทศบาลตำบลโกรกพระ เรื่อง การรายงานงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ในระบบ e-plan รอบเดือนตุุลาคม [ 2 มี.ค. 2561 ]  อ่าน : 71  
 
ประกาศเทศบาลตำบลโกรกพระ เรื่อง การติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบเดือนตุลาคม [ 2 มี.ค. 2561 ]  อ่าน : 97  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2561 [ 2 มี.ค. 2561 ]  อ่าน : 75  
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 26 ก.ย. 2560 ]  อ่าน : 132  
 
ประกาศใช้เทศบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 26 ก.ย. 2560 ]  อ่าน : 81  
 
ประกาศติดตามประเมินผลแผน ประจำปีงบประมาณ 2560 (รอบเดือนเมษายน) ในระบบ e-plan [ 25 พ.ค. 2560 ]  อ่าน : 112  
 
ประกาศติดตามาและประเมินผลแผน ประจำปีงบประมาณ 2560 (รอบเดือนเมษายน) [ 25 พ.ค. 2560 ]  อ่าน : 61  
 
ประกาศ เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) [ 16 ม.ค. 2560 ]  อ่าน : 110  
 
ประกาศ เรื่อง ติดตามประมินผลแผน ปี 2559 ในระบบ e-plan [ 16 ม.ค. 2560 ]  อ่าน : 118  
 
ประกาศ เรื่อง ติดตามและประเมินผลแผน ปี 2559 [ 16 ม.ค. 2560 ]  อ่าน : 78  
 
เรื่อง ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 16 ม.ค. 2560 ]  อ่าน : 102  
 
  (1)     2      3   
   
 
เริ่มนับ วันที่ 29 พ.ย. 2556