หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
สำนักงานเทศบาลตำบลโกรกพระ
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลโกรกพระ
ขนมหวาน ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อในชุมชนเทศบาลตำบลโกรกพระ
เทศบาลตำบลโกรกพระ
พระพุทธรูปจำลอง
หลวงพ่อโต วัดโกรกพระเหนือ
1
2
3
สถิติ
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
สถิติการให้บริการงานพัฒนาชุมชน เดือนกรกฎาคม 2564 [ 3 ส.ค. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 7 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 0  
 
สถิติการให้บริการงานพัฒนาชุมชน เดือนมิถุนายน 2564 [ 2 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
รายงานข้อมูลสถิติการจัดเก็บค่าบริการ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ [ 14 มิ.ย. 2564 ]  อ่าน : 3  
 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 9 มิ.ย. 2564 ]  อ่าน : 4  
 
สถิติการให้บริการงานพัฒนาชุมชน เดือนพฤษภาคม 2564 [ 1 มิ.ย. 2564 ]  อ่าน : 7  
 
รายงานสรุปจำนวนผู้ขอรับทรายอะเบท ประจำเดือน ก.พ.- เม.ย.2564 [ 25 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 9  
 
สถิติผู้ขอรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เดือน มี.ค. - เม.ย. 2564 [ 24 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 9  
 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 5 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 18  
 
สถิติการให้บริการงานพัฒนาชุมชน เดือนเมษายน 2564 [ 3 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 14  
 
สถิติการจัดเก็บค่าขยะมูลฝอย เดือน ก.พ.- มี.ค. 2564 [ 26 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 24  
 
สถิติการใช้บริการศูนย์อินเตอร์เน็ตชุมชน เดือน ก.พ.-มีค. 2564 [ 22 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 21  
 
รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 2564 [ 22 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 41  
 
สถิติการให้บริการออกหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร เดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564 [ 20 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 21  
 
สถิติการให้บริการออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564 [ 20 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 17  
 
สถิติการให้บริการออกหนังสือรับรองที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564 [ 20 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 23  
 
สถิติการให้บริการการการออกเลขที่บ้าน เดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564 [ 20 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 24  
 
สถิติการให้บริการซ่อมแซมรางระบายน้ำ เดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564 [ 20 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 20  
 
สถิติการให้บริการงานทะเบียนราษฎร เดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564 [ 20 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 17  
 
สถิติการให้บริการรับชำระภาษีป้าย เดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564 [ 20 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 23  
 
สถิติการให้บริการงานพัฒนาชุมชน เดือนมีนาคม 2564 [ 5 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 19  
 
สถิติการให้บริการน้ำอุปโภคและบริโภค เดือนมีนาคม 2564 [ 5 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 22  
 
สถิติการให้บริการงานพัฒนาชุมชน เดือนกุมภาพันธ์ 2564 [ 8 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 22  
 
สถิติการให้บริการน้ำอุปโภคและบริโภค เดือนกุมภาพันธ์ 2564 [ 3 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 19  
 
สถิติการจัดเก็บค่าขยะมูลฝอย เดือน ธ.ค.2563 - ม.ค. 2564 [ 22 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 19  
 
  (1)     2   
 
 
เริ่มนับ วันที่ 29 พ.ย. 2556