หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
สำนักงานเทศบาลตำบลโกรกพระ
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลโกรกพระ
ขนมหวาน ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อในชุมชนเทศบาลตำบลโกรกพระ
เทศบาลตำบลโกรกพระ
พระพุทธรูปจำลอง
หลวงพ่อโต วัดโกรกพระเหนือ
1
2
3
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี 2565 [ 7 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 27  
 
รายงานการวิเคราะห์ผลการประมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 30 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 35  
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 23 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 43  
 
ประกาศเจตนารมณ์ สุจริตโปร่งใส งดรับ งดให้ เทศบาลตำบลโกรกพระ 2565 [ 11 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 55  
 
รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฎิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยขน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 22 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 93  
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 2564 [ 22 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 108  
 
ประกาศ เรื่อง รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 21 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 86  
 
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานเทศบาลตำบลโกรกพระ [ 20 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 96  
 
  (1)  
 
 
เริ่มนับ วันที่ 29 พ.ย. 2556