หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
สำนักงานเทศบาลตำบลโกรกพระ
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลโกรกพระ
ขนมหวาน ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อในชุมชนเทศบาลตำบลโกรกพระ
เทศบาลตำบลโกรกพระ
พระพุทธรูปจำลอง
หลวงพ่อโต วัดโกรกพระเหนือ
1
2
3
 
 
 
  ถนนในความรับผิดชอบของท้องถิ่น
 
คอนกรีต จำนวน 33 สาย ระยะทาง 5.136 กม.
 
ลาดยาง จำนวน 6 สาย ระยะทาง 3.114 กม.
 
ลูกรัง จำนวน 2 สาย ระยะทาง 0.205 กม.
 
 
 
  เครื่องมือเครื่องใช้
 
รถยนต์ดับเพลิง บรรจุน้ำได้ 1,200 ลิตร จำนวน 1 คัน
 
รถบรรทุกน้ำ บรรจุน้ำได้ 5,000 ลิตร และ 12,000 ลิตร จำนวน 2 คัน
 
รถยนต์ตรวจการณ์ จำนวน 1 คัน
 
เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม จำนวน 2 เครื่อง
 
วิทยุสื่อสาร จำนวน 32 เครื่อง
 
โรงสูบน้ำ จำนวน 1 แห่ง
 
เครื่องสูบน้ำขนาด 8 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง
 
เครื่องสูบน้ำขนาด 12 นิ้ว จำนวน 6 เครื่อง
  บุคลากร
 
พนักงานดับเพลิง จำนวน 9 คน
 
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จำนวน 56 คน