หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายคมกริช ภักดิ์วิไลเกียรติ
ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
โทร : 081-559-6220


นายวิชัย พรหมพิทยาจารย์
รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
โทร : 080-896-6396
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวสิริกุล กิตินาม
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
โทร : 081-971-4299


นางสาวณัชชารินทร์ โยคี
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
โทร : 064-162-9329


นายพิทักษ์สิทธิ์ ฉลาดพงศ์พันธ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
โทร : 081-324-2268


นางสาวธนิดา เวชกิจ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น)
โทร : 084-622-3431