หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายสรรเพชร อินทรโชติ
ปลัดเทศบาล


นายวิชัย พรหมพิทยาจารย์
รองปลัดเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวเกศิรินทร์ พัดทอง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


นางสาวณัชชารินทร์ โยคี
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายพิทักษ์สิทธิ์ ฉลาดพงศ์พันธ์
ผู้อำนวยการกองช่าง


นางสาวธนิดา เวชกิจ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม