หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายสรรเพชร อินทรโชติ
ปลัดเทศบาล
โทร : 081-707-1393


นายวิชัย พรหมพิทยาจารย์
รองปลัดเทศบาล
โทร : 080-896-6396
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวเกศิรินทร์ พัดทอง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 061-989-3978


นางสาวณัชชารินทร์ โยคี
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 064-162-9329


นายพิทักษ์สิทธิ์ ฉลาดพงศ์พันธ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 081-324-2268


นางสาวธนิดา เวชกิจ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 084-622-3431