หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
สำนักงานเทศบาลตำบลโกรกพระ
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลโกรกพระ
ขนมหวาน ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อในชุมชนเทศบาลตำบลโกรกพระ
เทศบาลตำบลโกรกพระ
พระพุทธรูปจำลอง
หลวงพ่อโต วัดโกรกพระเหนือ
1
2
3
 


นายสรรเพชร อินทรโชติ
ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)


นายวิชัย พรหมพิทยาจารย์
รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
 
สำนักปลัดเทศบาล
 


นางสาวเกศิรินทร์ พัดทอง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)


นางสาวทิพวรรณ ใยสะอาด
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)


นางสาววรุณรัตน์ แสงน้อย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นายกรกฤช เข็มวัน
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


นางน้ำเพชร กิ่งจันทร์
เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 29 พ.ย. 2556