หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
สำนักงานเทศบาลตำบลโกรกพระ
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลโกรกพระ
ขนมหวาน ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อในชุมชนเทศบาลตำบลโกรกพระ
เทศบาลตำบลโกรกพระ
พระพุทธรูปจำลอง
หลวงพ่อโต วัดโกรกพระเหนือ
1
2
3
 


นายสรรเพชร อินทรโชติ
ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
โทร : 056-291086 ต่อ 14


นายวิชัย พรหมพิทยาจารย์
รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
โทร : 056-291086 ต่อ 15
 
สำนักปลัดเทศบาล
 


นางสาวเกศิรินทร์ พัดทอง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
โทร : 056-291086 ต่อ 18


นางสาวทิพวรรณ ใยสะอาด
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
โทร : 056-291086 ต่อ 24


นางสาววรุณรัตน์ แสงน้อย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร : 056-291086 ต่อ 24


นายกรกฤช เข็มวัน
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
โทร : 056-291086 ต่อ 24


นางน้ำเพชร กิ่งจันทร์
เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน
โทร : 056-291485
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 29 พ.ย. 2556