หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

 
สำนักงานเทศบาลตำบลโกรกพระ
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลโกรกพระ
ขนมหวาน ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อในชุมชนเทศบาลตำบลโกรกพระ
เทศบาลตำบลโกรกพระ
พระพุทธรูปจำลอง
หลวงพ่อโต วัดโกรกพระเหนือ
1
2
3
 นายสรรเพชร อินทรโชติ
ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)


นายวิชัย พรหมพิทยาจารย์
รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
 
สำนักปลัดเทศบาล
 


นางสาวเกศิรินทร์ พัดทอง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)


สิบเอกณราวุฒิ บุญเจริญ
เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


นายจิรกิตติ์ อุปจักร์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นางสาวณปภัช เจนสาริกิจ
ครูชำนาญการ


นางสาวสุชาวดี บุญยะ
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
 
 
 

 
เริ่มนับ วันที่ 29 พ.ย. 2556