หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

 
สำนักงานเทศบาลตำบลโกรกพระ
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลโกรกพระ
ขนมหวาน ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อในชุมชนเทศบาลตำบลโกรกพระ
เทศบาลตำบลโกรกพระ
พระพุทธรูปจำลอง
หลวงพ่อโต วัดโกรกพระเหนือ
1
2
3
 นายสรรเพชร อินทรโชติ
ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)


นายวิชัย พรหมพิทยาจารย์
รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
 
กองช่าง
 


นายพิทักษ์สิทธิ์ ฉลาดพงศ์พันธ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)


นายเอกพงษ์ นาเวช
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)


นายสมเกียรติ อภิสิตานนท์
นายช่างโยธาชำนาญงาน


นายไพรัช แก้วแดง
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน


นายณัฐพล กาหา
นายช่างไฟฟ้า
 
 
 

 
เริ่มนับ วันที่ 29 พ.ย. 2556