หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล โกรกพระ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
สำนักงานเทศบาลตำบลโกรกพระ
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลโกรกพระ
ขนมหวาน ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อในชุมชนเทศบาลตำบลโกรกพระ
เทศบาลตำบลโกรกพระ
พระพุทธรูปจำลอง
หลวงพ่อโต วัดโกรกพระเหนือ
1
2
3
 

 
 
พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค
 
พัฒนาการคมนาคมและการขนส่งสินค้า
 
แนวทางพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
 
พัฒนาทรัพยากรดินที่ใช้เพื่อการเกษตร
 

 
 
พัฒนาและส่งเสริมการลงทุนการพาณิชยกรรมอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม อย่างเป็นระบบ
 
พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
 

 
 
ส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 
สงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้พึ่งพาตนเองได้
 
ส่งเสริมการศึกษาให้แก่ประชาชนอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง
 
ส่งเสริมการสาธารณสุขให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี
 
ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็ก เยาวชนและประชาชนได้ออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพ
 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชนและประชาชน ได้เล่นกีฬาเพื่อพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศ และกีฬาอาชีพ
 

 
 
ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟู บูรณะ และสืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
ส่งเสริมและสนับสนุนองค์ความรู้เกี่ยวกับศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
 
เริ่มนับ วันที่ 29 พ.ย. 2556