ท่านต้องการให้ ทต.โกรกพระ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม ( 3 )
0.04%
ด้านสาธารณูปโภค ( 6 )
0.09%
ด้านอินเตอร์เน็ตตำบล ( 40 )
0.59%
ด้านบริการประชาชน ( 6567 )
96.89%
ด้านการประชาสัมพันธ์ ( 162 )
2.39%