หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล โกรกพระ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
สำนักงานเทศบาลตำบลโกรกพระ
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลโกรกพระ
ขนมหวาน ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อในชุมชนเทศบาลตำบลโกรกพระ
เทศบาลตำบลโกรกพระ
พระพุทธรูปจำลอง
หลวงพ่อโต วัดโกรกพระเหนือ
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบไฟฟ้าสาธารณะ ระบบประปา ให้ได้มาตรฐานทั่วถึง และเพียงพอกับ ความต้องการ รวมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์ของถนนและบำรุงรักษาถนนให้มีความสะอาด สวยงามและปลอดภัย
 
ส่งเสริมบริการสาธารณให้เพียงพอ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และสร้างโอกาสให้สตรีและผู้ด้อยโอกาสทุก ประเภทให้ได้รับการพัฒนาตามศักยภาพอย่างเต็มที่และได้รับการบริการต่างๆ ที่เหมาะสมอย่างทั่วถึง
 
ส่งเสริมให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้และการกีฬา สืบสานประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรมโดยเน้น ชุมชมมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา
 
พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา การ ตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
 
 
เริ่มนับ วันที่ 29 พ.ย. 2556